Lỗi chuyển tiền từ Lending Wallet sang Bitconnect Wallet

Lỗi chuyển tiền từ Lending Wallet sang Bitconnect Wallet
5 (100%) 2 votes

Việc chuyển lending san bitconnect wallet một số khi bị trục trặc, mọi người phải chờ đợi khoảng 2h đồng hồ, nhưng rất nhiều bạn chuyển thành công nên đây không phải sự cố lớn các bạn tìm hiểu chi tiết bên dưới nhé

Tại sao tôi không thể thực hiện khoản cho vay BCC, hoặc không thể chuyển số dư khoản cho vay sang ví BitConnect?

BitConnect đã triển khai hệ thống ngừng giao dịch tự động (Circuit Breaker) dựa vào sự biến đổi trêm hệ thống cho vay và chuyển giao BitConnect. Hệ thống ngừng giao dịch tự động áp dụng khi BitConnect Coin (BCC) vượt quá 10{bc8d363756cf05c41967f46bb17b860a97aa6e64dd812dd591d842507e3e0f56} sự biến động của giá trên thị trường. Bộ phân ngừng giao dịch tự động dựa trên sự biến động được tạo nên bở sự dao động của giá cả theo cả hai hướng tăng và giảm.

BitConnect sẽ tính toán mức độ biến động dựa trên hệ thống ngừng giao dịch tự động Circuit Breaker để xác định mức 10{bc8d363756cf05c41967f46bb17b860a97aa6e64dd812dd591d842507e3e0f56} giá hang ngày theo mức giá đóng cửa ngày liền trước của BitConnect Coin. Độ dài khoảng thời gian cho vay và chuyển giao BCC giữa thời điểm tạm dừng và mở lại phiên giao dịch là 2 giờ.

Bộ phận ngừng giao dịch tự động đã được tạo ra để hạn chế sự hỗn loạn trên kênh giao dịch BCC và sự biến động quá mức của giá BCC theo cả hai chiều. Cụ thể, hệ thống ngừng giao dịch tự động sẽ tạm ngưng những khoản cho vay BitConnect và chắc năng chuyển giao BCC khi giá BCC biến động hàng ngày vượt quá 10{bc8d363756cf05c41967f46bb17b860a97aa6e64dd812dd591d842507e3e0f56} mức giá theo cả hai chiều.

Bitconnect có quyền điều chỉnh chính sách này khi cần thiết để đảm bảo các hoạt động và dịch vụ của Bitconnect không bị gián đoạn.

Leave a Reply